bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

Utrata pracy i pozostawanie bezrobotnym ma bardzo negatywny wpływ na wszystkie obszary naszego funkcjonowania. Jednocześnie poszukiwanie pracy wiąże się niejednokrotnie z porażkami i dużym stresem co w konsekwencji może wpływać zniechęcająco na osobę poszukującą pracy. Dlatego też w naszym Ośrodku oferujemy pomoc osobom bezrobotnym w formie pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy.

Działania wspierające osoby bezrobotnej koncentrują się na:

  • podniesieniu, wzmocnieniu kompetencji społecznych, które ułatwiają poznawanie nowych osób i porozumiewanie się z nimi, podnoszą umiejętności związane z radzeniem sobie w nowych sytuacjach, niejednokrotnie trudnych i stresujących związanych nie tylko z rynkiem pracy, ale też codziennym funkcjonowaniem;
  • Motywowaniu do podjęcia działań zmierzających do znalezienia pracy;
  • Wspieraniu w poszukiwaniu pracy, wyszukiwaniu ofert pracy i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami;
  • Zapewnienie bieżącej informacji na tablicy "OFERTY PRACY";
  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych kierowanych do osób nieaktywnych zawodowych;
  • poradnictwo, udzielanie informacji zawodowych, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
  • Ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędzie Pracy oraz instytucjami zatrudnienia socjalnego w tym spółdzielnią socjalną i CIS;
  • Podejmowaniu wszelkich działań mających na celu dobro klienta.

"Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. "

Coniguliaro Dominick

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry