bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Wniosek o leczenie

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu:

  • powoduje rozkład życia rodzinnego,

  • demoralizuje małoletnich,

  • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny
     

Osobę, która spełnia powyższe przesłanki, motywuje się do podjęcia dobrowolnego leczenia, a jeśli to okazuje się nieskuteczne, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Klinknij w link poniżej:

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - PDF

Przewodnik dla rodzin - zobowiązanie do leczenia odwykowego

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry