bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Program ODZYSKAĆ DZIECKO w Fundacji Korale

Działalność Fundacji Korale jest nastawiona na pomoc rodzinie w pełnym zakresie. Nasze podejście do rodziny zakłada, że jest ona pewną złożoną rzeczywistością i zbiorem, w której każdy element jest określany przez pozostałe. W związku z tym, na jakość funkcjonowania całej rodziny jako wspólnoty osób, mają wpływ wszyscy jej członkowie. Zatem działaniu naszemu poddawana jest nie pojedyncza osoba ale cały system.

Głównym celem naszej fundacji jest praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i dysfunkcją. Specjalizujemy się w diagnozie systemów rodzinnych i w planowaniu oddziaływań mających na celu uruchomienie zmian i nabycie przez rodziców takich umiejętności, aby mogli odzyskać swoje dzieci z placówek, rodzin zastępczych lub innych lub utrzymać je w bezpiecznych domach. Nasi specjaliści: psychologowie, terapeuci, trenerzy, specjalizują się w diagnozie rodzin i w specyfice pracy nad zmianami.

Dodatkowo w naszej fundacji:
1. Prowadzimy program ODZYSKAĆ DZIECKO w ramach którego prowadzimy:

  • Konsultacje
  • Szkolenia
  • Spotkania monitorowane – kontakty rodzica z dziećmi
  • Spotkania rodziców chcących odzyskać dzieci.

2. Prowadzimy działalność usługową:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Wsparcie i interwencję kryzysową dla rodzin, dzieci i młodzieży
  • Terapie: par, indywidualną, dzieci i młodzieży
  • Program WSPÓLNE WIĘZI – dla rodziców w sytuacjach okołorozwodowych
  • Pokój bezpiecznych relacji – kontakty rodzica z dzieckiem w sytuacji konfliktu rodziców
  • Ponadto organizujemy szkolenia dla specjalistów z zakresu pracy z rodziną i o podobnej tematyce.

Po więcej informacji zapraszamy Państwa pod link strony Fundacji Korale.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry