bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Dodatek osłonowy

Ile wynosi świadczenie osłonowe?

To zależy od wielkości rodziny i rodzaju ogrzewania. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek będzie wyższy i wyniesie rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę; dodatek jest przyznawany wyłącznie wnioskodawcy
 • Dodatek osłonowy może również przysługiwać, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę  przekroczy kwoty kryterium. Do wypłaty będzie wówczas różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony miesięczny dochód na osobę (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”).

 Jak i kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach (Lisa-Kuli 5a), lub elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. 

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach: do 31 marca 2022 i do 2 grudnia 2022. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 r.

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry