bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Marki zarządzeniem Nr 0050.62.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne do Projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Marki na lata 2022-2027”

  • Konsultacje prowadzone będą w terminie od 21 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.
  • Projekt od dnia 21 kwietnia 2023 r. dostępny będzie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Kościuszki 39a pok. 4 oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej i strony internetowej www.ops.marki.pl.

 

Opinie należy wnosić na Formularzu zgłaszania opinii, uwag i propozycji zmian

1) pisemnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Kościuszki 39a, pok. 4 lub przesyłając na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, ul. Kościuszki 39a, 05-270 Marki - decyduje data wpływu do OPS Marki;

2) elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: ops@marki.pl.

Konsultacje będą uważane za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

Opinie wniesione po terminie 5 maja 2023 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wnoszącego oraz przesłane w formie innej niż wskazana powyżej nie będą rozpatrywane

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ops.marki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPS Marki w terminie do dnia 9 maja 2023 r.

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji zmian

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Marki na lata 2022-2027 (PDF)

Raport z konsultcji społecznych

21 kwietnia 2023
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry