bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Opieka wytchnieniowa

Rekrutacja uczestników

Informujemy, że Ośrodek rozpoczął nabór członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, chcących skorzystać w bieżącym roku kalendarzowy z usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie określa Regulamin rekrutacji i udziału Programu „Opieka wtychnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Miasto Marki.

Do pobrania: Karta zgłoszenie do udziału w Programie oraz Oświadczenie o korzystaniu z usług.

28 lutego 2024
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry