bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Program "Opieka wytchnieniowa" 2024

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobą z orzeczeniem

Powiat Wołomiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przystąpił do realizacji  Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a)   dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

b)   osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2024 r.

w Kancelarii / Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Wileńskiej 29A

Informacje dotyczące składania wniosków w PCPR Wołomin pod nr tel. (22) 177-93-15, link do strony

5 czerwca 2024
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry