bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy do 30.06.2024r.

Od 1 lipca 2024 roku zmieni się system wsparcia dla obywateli Ukrainy. Припинення дії статті 13, тобто припинення пільг на проживання та харчування дл

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

W dniu 7 czerwca 2024 r., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. oraz wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców m.in.:

  1. wygasza wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – art. 13 i 13a zostały uchylone.

Przedmiotowe świadczenie będzie wypłacane za pomoc udzieloną obywatelom Ukrainy w okresie do 30 czerwca br., zaś wnioski o jego wypłatę będzie można składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca br. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

  1. Od dnia 1 lipca 2024 r. do spraw zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13, stosuje się art. 68, zgodnie z nowelizacją którego osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni.
  2. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w art. 12 ustawy. Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do Wojewody Mazowieckiego, który może udzielić im pomocy wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. W tej sprawie należy skontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod całodobowym nr. telefonu 987

Treść ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (Dz. U. z 2024 r. poz. 854).

 

Припинення дії статті 13, тобто припинення пільг на проживання та харчування для громадян України

7 червня 2024 року Президент Анджей Дуда підписав закон про внесення змін до Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України та деяких інших законів".

Запропонований закон продовжує легальність перебування громадян України до 30 вересня 2025 року та вносить низку змін до інструментів підтримки біженців, серед іншого
припиняє виплату грошової допомоги на проживання та харчування для громадян України - статті 13 та 13а скасовуються.
Зазначена допомога виплачуватиметься за допомогу, надану громадянам України у період до 30 червня поточного року, а заяви про її виплату можна подавати протягом місяця з останнього дня періоду, на який припадає звернення, не пізніше 31 липня поточного року. Заяви, подані протягом цього періоду, будуть на розгляді

З 1 липня 2024 року до питань надання житла громадянам України, зазначеним у статті 13, застосовується стаття 68 зі змінами, відповідно до якої особа, яка надає житло, може в будь-який час письмово вимагати від громадянина України звільнити житло, встановивши строк для звільнення житла не менш як 14 днів.

На прохання особи, яка надає приміщення, або громадянина України, якого викликали звільнити приміщення, воєвода може надати допомогу відповідно до умов статті 12 Закону. Громадяни України, які все ще потребуватимуть підтримки після набуття чинності зміненого Закону, можуть звернутися до Мазовецького воєводи, який може надати їм допомогу, вказавши на вільне місце в об'єкті колективного проживання. У такому випадку слід звернутися до Мазовецького воєводського центру управління в кризових ситуаціях при Мазовецькому воєводському управлінні у Варшаві за цілодобовим телефонним номером 987.

17 czerwca 2024
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry