bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Poradnictwo i konsultacje wychowawcze

Świadczymy bezpłatne poradnictwo psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanego psychoterapeutę w Mareckim Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie lub w siedzibie naszego Ośrodka wg potrzeb. Ta forma pomocy oferowana jest osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Poradnictwo psychologiczne może odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Konsultacji wychowawczych udzielamy na bieżąco i bezpłatnie przez pracowników socjalnych (Zespół ds. Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej), przez psychologa dziecięcego i terapeutę rodzinnego. Z konsultacji wychowawczych mogą skorzystać osoby potrzebujące zrozumieć zachowania swojego dziecka i chcących poprawić z nim swoje relacje. W ujęciu ogólnym pomoc ta koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic - dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej. Istotą konsultacji wychowawczych jest m. in. dążenie do skorygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny, itp.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry