bip.marki.pl facebook.com youtube.com

O nas

Dyrektor

Magdalena Rogalska-Kusarek
tel. 22 771 30 23 
e-mail: magdalena.rogalska@marki.pl

Zastępca dyrektora

Elżbieta Błońska
tel. 22 771 30 23 wew. 11
e-mail: elzbieta.blonska@marki.pl

Dział pracy socjalnej i integracji społecznej

KIEROWNIK DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Katarzyna Sałek wew. 24, kom. 721 200 043, e-mail: katarzyna.salek@opsmarki.pl

Zespół ds. pracy socjalnej,

tel. 22 771 30 23

 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne.

Zespół ds. interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

tel. 725 700 750 lub 721 200 043, e-mail. interwencja@opsmarki.pl

 • realizacja procedury Niebieskie Karty
 • pomoc psychologiczna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • kierowanie do mieszkania chronionego i domów samotnych matek z dziećmi,
 • interwencja kryzysowa.

Profilaktyka uzależnień i koordynacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koordynator profilaktyki uzależnień - wew. 21, e-mail: profilaktyka@opsmarki.pl

Dział świadczeń

KIEROWNIK DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
Monika Kowynia wew. 24, kom. 609 771 308, e-mail: monika.kowynia@opsmarki.pl

Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej

tel. 22 771 30 23 wew, 15, 19, 33, e-mail: socjalnyops@marki.pl

 • zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zwrotne zasiłki celowe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki stałe,
 • pomoc rzeczowa
 • kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk dla osób bezdomnych,
 • pomoc w sytuacji zdarzeń losowych,
 • praca socjalna.

Zespół ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

FILIA OPS: ul. Lisa Kuli 5A, e-mail: swiadczenia@marki.pl, tel. 22 771 30 23 wew. 22, 23, 26, 27, tel.kom 513 581 573

 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • marecki bon żłobkowy,
 • ogólnopolska i marecka karta dużej rodziny,
 • fundusz alimentacyjny,
 • dodatki osłonowe,
 • dodatki węglowe,
 • dodatki dla gospodarstw domowych,
 • dodatki mieszkaniowe,
 • dodatki elektryczne,
 • zakup preferencyjny węgla,
 • wydawanie zaświadczeń z programu "Czyste Powietrze"

Dział finansów i księgowości

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pietrzak
tel. 22 771 30 23 wew. 17, e-mail: edyta.pietrzak@marki.pl

tel. 22 771 30 23 wew. 16,  e-mail: ksiegowosc@opsmarki.pl

Dział administracji i obsługi

tel. 22 771 30 23 wew. 18, e-mail: ops@marki.pl

Kadry i płace

tel. 22 771 30 23 wew. 34, e-mail: kadry@opsmarki.pl

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry