bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski w OPS przy Lisa-Kuli 5A i Kościuszki 39a

Podobnie jak realizacją dodatku osłonowego tą formą wsparcia zajmuje się również Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.

Parlament przyjął w sierpniu br. ustawę o dodatku węglowym, która choć częściowo zminimalizuje skutki cen nośników energii. Przepisy weszły w życie 12 sierpnia 2022 natomiast wzór wniosku o dodatek węglowy obowiązuje od dnia 17 sierpnia br. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wsparciem, powinni skierować się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, któremu powierzono dystrybucję pomocy w naszym mieście.

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3 000 zł na gospodarstwo domowe jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (organ właściwy dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące)

Jak i kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • Można to zrobić w formie papierowej, kierując się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach (Lisa-Kuli 5a), lub elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy wypłata dodatków powinna być zrealizowana do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Kiedy dodatek węglowy nie przysługuje?

 • Dodatek węglowy nie przysługuje jeżeli na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
 • Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy (w przypadku naszego miasta – Burmistrz Miasta Marki).
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry