bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Programy profilaktyczne

Co to są programy profilaktyczne?

Przez program profilaktyczny rozumie się działania psychoedukacyjne podejmowane według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu.

Aby uznać program profilaktyczny za skuteczny musi on przejść poprawne metodologicznie badania ewaluacyjne realizowane bądź w kontrolowanych warunkach optymalnych dla realizacji programu, bądź w warunkach zbliżonych do naturalnych. Programy ocenione pozytywnie, w zależności od stopnia spełnienia standardów, mogą być zakwalifikowane na jeden z trzech poziomów jakości: program obiecujący, dobra praktyka , program modelowy.

W ramach systemu rekomendacji oceniane są programy promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programy profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. System rekomendacji ma zasięg ogólnopolski. Współtworzą go: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, odpowiedzialne za upowszechnianie i wdrażanie rekomendowanych programów.

Program spełniający wymagania, zostaje wpisany na listę programów dobrej jakości i umieszczony w bazie rekomendowanych programów pod adresem www.programyrekomendowane.pl

W okresie ostatnich trzech lat na terenie miasta Marki realizowano rekomendowane programy: Debata, Unplugged, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Przyjaciele Zippiego.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry