bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 1. Długotrwałą chorobę
 2. Niepełnosprawność
 3. Bezrobocie
 4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł)
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę).

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Definicje:   

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej:  wynosi 701 zł
 • Kryterium dochodowe rodziny:  iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie
 • Osoba samotnie gospodarująca:  to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina:  osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.   

Wywiad środowiskowy:

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku okresowego pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o zasiłek. W sprawach pilnych pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad w ciągu 2 dni. To właśnie wywiad środowiskowy stanowi podstawę do przyznania zasiłku okresowego. Z tego też powodu wnioskodawca nie może odmówić wywiadu.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry