bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Karta Dużej Rodziny

W Markach obslugujemy 2 rodzaje kart oferujących zniżki dla dużych rodzin.

MARECKA KARTA DUŻEJ RODZINY


Warunki ubiegania się o uzyskanie karty:

  • posiadanie statusu rodziny wielodzietnej
  • zamieszkiwanie wszystkich członków rodziny na terenie miasta Marki
  • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do urzędu skarbowego w Wołominie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania w mieście Marki, z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych

DEFINICJA RODZINY WIELODZIETNEJ
Rodzina w tym także rodzina zastępcza, składająca się z rodziców/opiekunów lub jednego rodzica/ opiekuna mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Wniosek składa się w punkcie obsługi (filia OPS Marki) przy ul. Lisa Kuli 5a.

Karta wydawana jest od ręki.

 

ZNIŻKI UDZIELANE NA MARECKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Rodzaj usługi

Wysokość zniżki (%)

Przysługuje

(MKDR 3+)

(MKDR 4+)

opłaty za zajęcia dla dzieci z rodzin wielodzietnych organizowane przez miejskie instytucje kultury

 

 

50%

 

MKDR 3+

MKDR 4+

opłaty za posiłki wydawane w formie obiadów oraz wyżywienia całodziennego dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych oraz średnich z terenu Miasta Marki prowadzonych przez Miasto Marki, publicznych przedszkoli z terenu Miasta Marki prowadzonych przez Miasto Marki oraz przedszkoli niepublicznych realizujących świadczenia publiczne zlecone przez Miasto Marki.

 

 

 

50%

 

 

MKDR 3+

MKDR 4+

korzystanie przez dzieci z basenu miejskiego obiektu sportowo-rekreacyjnego - MCER

 

50%

 

MKDR 4+

przejazdy dla dzieci komunikacją miejską ZTM, które dojeżdżają do szkoły znajdującej się w odległości powyżej 3 km. od miejsca zamieszkania.

 

 

100%

 

MKDR 4+

Uwaga:

Bezpłatne przejazdy nie przysługują dziecku w przypadku, gdy rodzic dziecka uprawniony jest do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

 

 

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry