bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Gdzie szukać pomocy?

Procedura zobowiązania członka rodziny do leczenia odwykowego:

  1. wniosek do GKRPA
  2. postępowanie wyjaśniające:
  • wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje
  • wezwanie na posiedzenie zespołu motywacyjnego
  • motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii
  • w przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sąd
    3. postępowanie sądowe,
    4.  postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego.

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny (zgodnie z art. 24 ustawy).

Terapię uzależnień odbędziesz w niżej wymienionych placówkach:

Powiat wołomiński

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie
05- 200 Wołomin, ul. Powstańców 12
Kontakt: 22 787-85-43, wew. 22, 22 776 44 88

Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Mazowiecki Szpital Wojewódzki DREWNICA
05- 091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1
Kontakt: 22 781-68-42

Teren Warszawy

Centrum Odwykowe SPZOZ w Warszawie
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Jagiellońska 34, Warszawa
Kontakt: 22 619 60 65

Poradnia Odwykowa
ul. Zgierska 18A, Warszawa
Kontakt: 22 813 27 65

Dzienny oddział odwykowy
ul. Władysława Łokietka 11, Warszawa
Kontakt: 22 679 21 45

Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu "PETRA"
Al. Jerozolimskie 47/ 3, Warszawa
Kontakt: 22 629 25 85

SPZOZ Mazowiecki Szpital Bródnowski
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Kontakt: 22 326 59 40; 22 326 54 45

Stowarzyszenie "Monar" - Izba Chorych w Warszawie
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
ul. Marywilska 44A, Warszawa
Kontakt: 22 676 99 97

SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
Kolska 2/4, Warszawa
Kontakt: 22 188 31 50

Powiat wyszkowski

SPZ ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień
07- 200 Wyszków, KEN 1
Kontakt: 29 743 76 24

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry