bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Koperta Życia

Miasto Marki przystąpiło do akcji społecznej "Koperta Życia. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów, szczególnie przy interwencjach z udziałem służb ratowniczych. Seniorzy, a także osoby przewlekle chore otrzymają BEZPŁATNIE specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane zostaną ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontakt do najbliższych. Pakiet z tymi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, na którą należy przyczepić magnes, który będzie wskazywał miejsce przechowywania koperty. Ważne jest, aby dane medyczne zawarte w karcie informacyjnej były potwierdzone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej co nadałoby im wiarygodności. Tak przygotowana informacja jest ważna rok. Po tym czasie lub w miarę potrzeby, informacje powinny być aktualizowane przez osobę zainteresowaną.

PRACOWNICY SOCJALNI NASZEGO OŚRODKA SŁUŻĄ POMOCĄ W WYPEŁNIANIU FORMULARZA.

PONIŻEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

- W rubryce " grupa krwi " gdy nie ma pewności należy wpisać (XXX).

- W rubryce " jestem uczulony(a) na " gdy nie ma uczuleń należy wpisać (NIE  STWIERDZONO).

- W rubryce " ile razy dziennie " należy wpisać odpowiednio (1 RANO) - (1 WIECZOREM) - (  2 x  ) - (  3 x ) - (co 6 godz)

- Poproś lekarza prowadzącego  by potwierdził medyczne dane zawarte w karcie podpisem i pieczątką.

- Sugerujemy włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem.

-Pamiętaj również by do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące Twojego  zdrowia  np: wyniki ostatnich badań.

 

UWAGA!

Koperta Życia Jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia.
Pod żadnym względem nie należy udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym.

"Koperta Życia" wraz z kartą informacyjną i naklejką dostępna jest w:

1. Kancelarii Urzędu Miasta Marki - Aleja Piłsudskiego 95 (pok. 13)

2.  Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach, ul. Leopolda Lisa Kuli 3A, 05-270 Marki,  tel. 22 771 30 23, w każdym pokoju pracownika socjalnego.

grafika ilustracyjna
Koperta Życia | fot. 1

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry