bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Terminy wypłat świadczeń

ROK 2023

  • Dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych wypłacamy sukcesywnie w miarę przekazywanych środków finansowych przez Wojewodę Mazowieckiego.

  • Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłącamy sukcesywnie w miarę przekazywanych środków finansowych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Zasiłek stały, Zasiłek celowy, Zasiłek okresowy,  Świadczenie pieniężne na zakup żywności.

  Kasa urzędu
pocztowego
Przelew
na konto
Styczeń 23-25 10, 20, 30
Luty 22-24 10, 20, 30
Marzec 21-23 10, 20, 30
Kwiecień 24-26 10, 20, 30
Maj 23-25 10, 20, 30
Czerwiec 20-22 10, 20, 30
Lipiec 24-26 10, 20, 30
Sierpień 22-24 10, 20, 30
Wrzesień 25-27 10, 20, 30
Październik 23-25 10, 20, 30
Listopad 21-23 10, 20, 30
Grudzień 18-20 10, 20, 30

Zasiłki rodzinne + dodatki, Marecki Bon Żłobkowy.

    Przelew
na konto
Styczeń   25-27
Luty   22-24
Marzec   22-24
Kwiecień   24-26
Maj   24-26
Czerwiec   21-23
Lipiec   24-26
Sierpień   23-25
Wrzesień   25-27
Październik   25-27
Listopad   22-24
Grudzień   18-20

Fundusz Alimentacyjny

  Przelew na konto
Styczeń 23
Luty 23
Marzec 23
Kwiecień 24
Maj 23
Czerwiec 23
Lipiec 24
Sierpień 22
Wrzesień 22
Październik 23
Listopad 23
Grudzień 21

"Becikowe", "Kosiniakowe", Świadczenia opiekuńcze, Zasiłek dla opiekuna.

  Przelew na konto
Styczeń od 10 do końca miesiąca
Luty od 10 do końca miesiąca
Marzec od 10 do końca miesiąca
Kwiecień od 10 do końca miesiąca
Maj od 10 do końca miesiąca
Czerwiec od 10 do końca miesiąca
Lipiec od 10 do końca miesiąca
Sierpień od 10 do końca miesiąca
Wrzesień od 10 do końca miesiąca
Październik od 10 do końca miesiąca
Listopad od 10 do końca miesiąca
Grudzień od 10 do końca miesiąca

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry