bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Formularze do pobrania

Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie od gminy miasto Marki w ramach sprzedaży końcowej - obowiązuje od dnia 17.05.2023r. do wyczerpania zapasów nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r.

Wzór wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakup węgla po preferencyjnej cenie w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową - obowiązuje od dnia 01.05.2023r. do wyczerpania zapasów nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakup preferencyjny w innej gminie

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wzór wniosku

Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy/ ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Wzór wniosku

Załącznik do wniosku- oświadczenie

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - wzór obowiązuje od dnia 30.04.2022 r.

Wniosek

Załącznik do wniosku-weryfikacja warunków

Załącznik do wniosku-oświadzenie Wnioskodawcy

Karta osób przyjętych na zakwaterowanie VII 2022 - VIII 2023

Karta osób przyjętych na zakwaterowanie lipec 2022 - marzec 2024

Zasiłek rodzinny - wzór wniosku obowiązujący od 16 czerwca 2020 r.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym-po roku bazowym

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie uczia

Klauzula RODO

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Wniosek

Załącznik do wniosku

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym-po roku bazowym

Klauzula RODO

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek

Klauzula RODO

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek

Oświadczenie dla osoby dorosłej

Klauzula RODO

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek

Klauzula RODO

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego

Informacja o lokalu

Deklaracja o dochodach

Formularz wzrostu sawki bazowej

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o sytuacji dochodowej

Zaświadczenie o dochodach

Klauzula RODO

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek

Klauzula RODO

Fundusz alimentacyjny

Wniosek

Załącznik do wniosku

Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wzór zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Klauzula RODO

Marecki Bon Żłobkowy

Wniosek składany po 12 sierpnia 2020 r. - KRYTERIUM DOCHODOWE

Załącznik do wniosku składanego po 12 sierpnia 2020 r

Wniosek (na zasadach sprzed 12 sierpnia 2020 r.)

Klauzula RODO

Marecka Karta Dużej Rodziny

Wniosek

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Wniosek

Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską

Klauzula RODO

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry