bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Programy

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 631 977,10 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 631 977,10 zł  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

W Programie zaplanowano realizację 13230 godzin usług asystenckich.

Program będzie prowadzony do 31.12.2023 r.

Treść Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 określa Regulamin rekrutacji i udziału Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w Gminie Miasto Marki.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2.

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 161 609,48 zł  (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  161 609,48 zł  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwanym dalej „Programem”, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program będzie prowadzony do 31.12.2023 r.

Treść Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 określa Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Gminie Miasto Marki.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2, załącznik 3załącznik 4.

 

Edycje programów realizowane w poprzednich latach

Rok 2022

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2022

 

DOFINANSOWANIE  - 563 346 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  563 346 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2022 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 25 osób niepełnosprawnych, w tym 1 dziecko, 17 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 7 osób z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym; wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego.

W Programie zaplanowano realizację 12480 godzin usług asystenckich.

Program będzie prowadzony do 31.12.2022 r.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 określa Regulamin rekrutacji i udziału Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w Gminie Miasto Marki.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3.

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2022

 

DOFINANSOWANIE  - 117 504 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  117 504 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2022 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 12 osób, w tym planowana liczba dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej to 6 osób.

Program będzie prowadzony do 31.12.2022 r.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 określa Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Gminie Miasto Marki.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5.

 

Rok 2021

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 336 600 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  336 600 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 22 osoby niepełnosprawne, w tym 16 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 osób z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym; wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego.

W Programie zaplanowano realizację 7560 godzin usług asystenckich, w tym 4320 godzin dla osób ze znacznym oraz 3240 godzin dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Planowana liczba asystentów zaangażowanych w Programie to 11 osób.

Realizacja Programu została zaplanowana od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 66.463,20 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  66.463,20 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2021 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 7 osób, w tym planowana liczba dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej to 4 osoby oraz planowana liczba osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej to 3 osoby.

Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Pierwszeństwo przyjęcia do Programu przysługuje osobom, które wraz z kartą zgłoszenia do Programu złożą „Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM” (stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

Rekrutacja do programów w 2021 roku

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie szczegółowo wyjaśnia Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Miasto Marki. Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach nas podstawie karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni zgłaszający chęć udziału w Programie wraz z kartą są zobowiązani do złożenia oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki numer 2 i 3 do regulaminu.

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Miasto Marki

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

Oświadczenia

 

Opieka wytchnieniowa

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie szczegółowo wyjaśnia Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Gminie Miasto Marki. Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach nas podstawie karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Pierwszeństwo przyjęcia do Programu przysługuje osobom, które wraz z kartą zgłoszenia do Programu złożą „Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM” (stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Gminie Miasto Marki

Karta zgłoszenia do Programu„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert w 2021 roku

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021”

Zarządzenie nr 0050.080.2021

Zarządzenie nr 0050.093.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.108.2021

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2021”

Zarządzenie nr 0050.081.2021

Zarządzenie nr 0050.084.2021 zmieniające zarządzenie nr 0050.081.2021

Zarządzenie nr 0050.094.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.107.2021

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” była realizowany na terenie naszej gminy w 2020 r. Program zapewnił usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zasadniczym działaniem podjętym w ramach realizacji programu było uruchomienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Marek. Z programu skorzystały w 2020 r. 33 niepełnosprawne osoby dorosłe, w tym 25 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 8 osób ze stopniem umiarkowanym. Zrealizowano łącznie 4470 godzin usług asystenckich, w tym 3430 godzin w grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1040 godzin w grupie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację programu to 144.135,44 zł.

Program był realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry