bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Tekst do odczytu maszynowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

Zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są dostosowane do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Obszar działania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach realizuje zadania na rzecz mieszkańców Marek.

Podstawowe zadana

Do podstawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej zalicza się:

 • praca socjalna,
 • przyznawanie świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej – zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pomocy rzeczowej;
 • koordynowanie i nadzór nad realizacją usług pomocy społecznej;
 • realizacja świadczeń rodzinnych,
 • przyznawanie świadczenia Za życiem,
 • prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie jest wywiad środowiskowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach organizuje również pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem Zespołu jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Jak skontaktować się z Ośrodkiem

1. Zapraszamy do nas w godziny pracy Ośrodka:

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Kościuszki 39A w Markach.

Druga siedziba znajduje się przy ul. Lisa Kuli 5A. Pod tym adresem Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Ośrodek jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

 • Poniedziałek: 8 - 16
 • Wtorek: 8 - 16
 • Środa: 8 - 18
 • Czwartek: 8 - 16
 • Piątek: 8 - 14

2. Można do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 771 30 23.

Aby bezpośrednio skontaktować się z pracownikami prowadzącymi określone sprawy, można samodzielnie wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na przekierowanie przez pracownika Ośrodka.

Numer wewnętrzne:

 • 13, 15, 19, 25, 31 - pracownicy socjalni
 • 16, 17 - księgowość
 • 21 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze
 • 22 - fundusz alimentacyjny
 • 23 - dodatki mieszkaniowe
 • 26 - świadczenia wychowawcze
 • 27 - karta dużej rodziny

3. Można wysłać e-mail pod adresy:

 • ops@marki.pl – adres ogólny Ośrodka
 • socjalnyops@marki.pl - pracownicy socjalni
 • swiadczenia@marki.pl - dział świadczeń

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skontaktować się z Ośrodkiem w następujący sposób:

 • za pomocą wideotłumacza w obydwu budynkach Ośrodka;
 • przez wideotłumacza dostępnego przez internet. Aby to zrobić trzeba mieć dostęp do Internetu i kamerę w swoim komputerze (telefonie lub tablecie). Trzeba wejść na stronę internetową https://pzgomaz.com/announcement?customer=ummarki i połączyć się z tłumaczem języka migowego;
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 39A, 05-270 Marki;
 • wysłać e-maila na adres: ops@marki.pl – adres ogólny Ośrodka;
 • zadzwonić pod numer telefonu 22 771 30 23.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

 1. Do budynku przy ulicy Koścuszki 39a prowadzą schody, jest również podjazd dla osób o szczególnych potrzebach. Na parterze wydzielono punkt obsługi.
  Przed budynkiem przy ulicy Kościuszki 39A znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Do drugiej siedziby Ośrodka znajdującej się przy ul. Lisa Kuli 5A wejście jest bezpośrednio z ulicy. Obok budynku znajduje się parking. Na parkingu są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry