bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Nagroda specjalna ministra

Nagroda specjalna ministra za wybitne nowatorskie działania dla OPS w Markach.

Z okazji święta pracowników służb społecznych na wniosek Jacka Orycha – Burmistrza Miasta Marki, Rada Pomocy Społecznej działająca przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego pozytywnie zaopiniowała działania mareckich służb i w dniu 21 listopada 2018 r. OPS Marki otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Doceniono fakt, iż OPS w Markach podejmuje szereg innowacyjnych działań, od powołania do życia jednostki specjalistycznego poradnictwa na szczeblu gminnym tj. Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, utworzeniu mieszkania chronionego dla rodzin będących w kryzysie po pozyskanie 2 rodzin wspierających, których działania już przynoszą zamierzone efekty.

OPS Marki jako pierwszy i jedyny na terenie powiatu wołomińskiego realizuje zadanie wspierania rodziny poprzez usługi w mieszkaniu chronionym, ponadto oferuje dostęp do programu „Odzyskać Dziecko”, który ma na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych oraz utrzymanie dzieci w rodzinach, w których już wystąpiło zagrożenie odebraniem i umieszczeniem w pieczy zastępczej. Doceniono, iż zwiększa się skuteczność pomocy społecznej w gminie. Realizowany projekt RODZINA RELACJA REINTEGRACJA już przynosi wymierne efekty, a dzięki programowi „Odzyskać dziecko” 6 dzieci z terenu gminy powróciło do środowisk naturalnych.

Ogromnym przedsięwzięciem na który zwrócono uwagę, jaki realizuje od ponad roku marecki OPS jest wdrożenie pilotażowego „Modelu usług o określonym standardzie w gminie”. Jako jeden z pierwszych na Mazowszu oddziela pracę socjalną od postępowań administracyjnych czyli oddziela pomoc niematerialną, wsparcie w rozwiązywaniu problemów w środowisku od tradycyjnego przyznawania zasiłków. Co istotne, chętnie również dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi ośrodkami, które rozpoczynały bądź planowały realizację tego projektu. OPS w Markach już dziewięć wizyt studyjnych dla ośrodków z terenu województwa mazowieckiego.

fot. MRPiPS

7 grudnia 2018
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry