bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Rekrutacja do programów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marki zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w dwóch programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 pozwala na objęcie osób z niepełnosprawnościami usługami asystencji osobistej. Ze wsparcia mogą skorzystać:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym (lub równowayżnymi). 
Szczegółowy dotyczące zasad rekrutacji oraz formularze do wypełniania są dostępne w zakładce Projekty i Programy.

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 jest adresowany do opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W szczególności:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnymi).
Szczegółowy dotyczące zasad rekrutacji oraz formularze do wypełniania są dostępne w zakładce Projekty i Programy

Zgłoszenia przyjmują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

12 maja 2022
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry