bip.marki.pl facebook.com youtube.com

REAKTYWACJA DODATKU OSŁONOWEGO W 2024 ROKU

Od 2 stycznia 2024 można składać wnioski o "nowy" dodatek osłonowy ZA OKRES 01.01.2024 - 30.06.2024

Wprowadzone z dniem 31.12.2023 roku przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Informujemy iż wnioski w powyższej sprawie będzie można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej (punkt przy ul. Lisa Kuli 5a) jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek od dnia 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski będą dostępne po opublikowaniu właściwego wzoru przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo za okres 01.01.2024 – 30.06.2024 gdy przeciętny miesięczny dochód na osobą w gospodarstwie domowym nie przekroczy kwoty 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego (przeliczony na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku). Dodatek osłonowy będzie również przysługiwać gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę  przekroczy powyższe kwoty kryterium w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą o którą został przekroczony miesięczny dochód na osobę tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy będzie wynosić 50% kwot wymienionych poniżej zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. który wynosi 14,4%:

457,60zł/572zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

686,40zł/858zł dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,

972,40zł/1215,50zł dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego oraz

1315,60zł/1644,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dodatku będzie uzależniona od źródła ogrzewania tj. podwyższona w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego węglem.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do dnia 30 kwietnia 2024 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2024, wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 pozostaną bez rozpoznania.

Wzór wnisku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

3 stycznia 2024
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry