bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Świadczenie wychowawcze 800+

Wyższe świadczenie już od 1 stycznia 2024r- wypłacane w ZUS

Już od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców.

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała złożenia dodatkowych wniosków ani wydania decyzji .

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca danego roku, wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Pomocny link:

Pytania i odpowiedzi - świadczenie wychowawcze 500+ - ZUS

4 stycznia 2024
Aktualności

grafika ilustracyjna
Świadczenie wychowawcze 800+ | fot. 1

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry